Hà Nam bổ sung danh mục dự án sử dụng đất năm 2018

(BĐT) - UBND tỉnh Hà Nam vừa có Quyết định phê duyệt bổ sung Danh mục dự án sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018. 
Hà Nam bổ sung danh mục dự án sử dụng đất năm 2018

Theo đó, Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Đồng Văn Xanh với tổng mức đầu tư tạm tính là 110,047 tỷ đồng được bổ sung vào Danh mục.

Theo thông báo, Dự án sẽ được xây dựng tại lô đất nhà ở xã hội thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đồng Văn Xanh, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trên tổng diện tích quy hoạch 11.474,7m2. Thời gian thực hiện Dự án là 18 tháng.

Nguyễn Thủy