Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lựa chọn mẫu nhà ở xã hội

(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chấp thuận chủ trương tổ chức lựa chọn kiến trúc mẫu nhà ở xã hội. Việc thi tuyển nhằm lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc nhà ở xã hội tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.

Nhằm đảm bảo lựa chọn được phương án thiết kế tối ưu, đồng thời tránh kéo dài thời gian, Sở Xây dựng đã đề xuất áp dụng hình thức thi tuyển hạn chế phương án kiến trúc công trình. Tổ chức tư vấn nào có phương án đạt giải nhất sẽ được thương thảo ký kết hợp đồng triển khai thiết kế các bước tiếp theo.        

Trần Kiên