Xếp hạng giá trị thương hiệu của mỗi quốc gia trên thế giới

(BĐT) - Theo Báo cáo Thương hiệu Quốc gia của Brand Finance công bố gần đây, thương hiệu quốc gia của Mỹ và Trung Quốc lần lượt dần đầu thế giới với giá trị 25,9 nghìn tỷ USD và 12,8 nghìn tỷ USD trong năm 2018.