WB dự báo kinh tế toàn cầu năm 2018 tăng trưởng 3,1%

Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu tháng 1/2018 của Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 3,1% trong năm 2018 và 3,0% trong năm 2019./.