Những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới

(BĐT) - Dưới đây là 15 nhà sản xuất lớn nhất thế giới được trang Alan's Factory Outlet tổng hợp.