Điều gì xảy ra mỗi phút trên internet tại Trung Quốc?

Trong giờ cao điểm, mỗi phút ứng dụng Didi Chuxing xử lý 120 triệu yêu cầu gọi xe...