(BĐT) - Theo Báo cáo đánh giá thống kê năng lượng thế giới năm 2020 của BP, 14 quốc gia chiếm 93,5% trữ lượng dầu đã được xác minh trên toàn cầu. Các quốc gia trong danh sách này trải dài khắp năm châu lục và kiểm soát từ 25,2 tỷ thùng dầu đến 304 tỷ thùng dầu.
[Infographic] Tỷ trọng trữ lượng dầu mỏ toàn cầu theo các quốc gia ảnh 1

Nguồn: VisualCapitalist