(BĐT) -  Theo xếp hạng Henley Passport Index 2021, Nhật Bản tiếp tục giữ danh hiệu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm thứ 4 liên tiếp. Người có hộ chiếu Nhật Bản được miễn thị thực tại 193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Dưới đây là các hộ chiếu quyền lực và ít quyền lực nhất thế giới. Điểm miễn thị thực là số quốc gia, vùng lãnh thổ mà người sở hữu hộ chiếu được miễn thị thực, chỉ cần xin thị thực khi tới nơi hoặc xin giấy phép du lịch điện tử (ETA).

[Infographic] Hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2021 ảnh 1

Nguồn: Visual Capitalist