(BĐT) -  Theo thống kê của Bloomberg Billionaire Index, tính đến tháng 9/2020, tổng tài sản của 10 gia đình giàu nhất châu Á là 250 tỷ USD.