(BĐT) - CEO tại một số công ty quan trọng nhất thế giới được trả lương như thế nào trong năm vừa qua, và những CEO hàng đầu này có mang lại lợi nhuận tương xứng cho các cổ đông không?
Các CEO hàng đầu của những công ty trong nhóm S&P 500 được trả lương như thế nào? ảnh 1
Nguồn: Visualcapitalist