(BĐT) - Theo CNBC,trong 10 cổ phiếu lớn nhất mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đang nắm giữ, có tới một nửa là cố phiếu các ngân hàng Mỹ.
10 cổ phiếu lớn nhất đang được Warrent Buffett nắm giữ ảnh 1