Yên Bái: Lựa chọn tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi sông Chảy

(BĐT) - Sở TN&MT Yên Bái cho biết, hiện Sở đang tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoáng sản của Hợp tác xã Phú Quang tại khu vực điểm cát, sỏi sông Chảy, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Hồ sơ được tiếp nhận đến hết ngày 15/2/2017.   

Theo Sở TN&MT Yên Bái, việc tiến hành lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoáng sản nêu trên thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.  

Hải Bình