TP.HCM thông qua nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù

HĐND TP.HCM yêu cầu UBND TP khẩn trương xây dựng các đề án về cải cách tiền lương, tăng mức thu phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức trình HĐND trước tháng 6/2018.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định HĐND sẽ giám sát việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù của UBND TP.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định HĐND sẽ giám sát việc triển khai cơ chế, chính sách đặc thù của UBND TP.

Chiều 7/12, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo nghị quyết này, HĐND giao UBND TP.HCM căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, tham mưu trình HĐND xem xét, quyết định.

Các nội dung này bao gồm: Danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên; Danh mục các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP theo quy định của Luật Đầu tư công; Dự toán, phân bổ ngân sách TP hàng năm bảo đảm phù hợp với các định hướng cơ cấu lại ngân sách, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực quan trọng theo quy định của Quốc hội và Chính phủ.

HĐND TP.HCM cũng giao UBND khẩn trương nghiên cứu các đề án cụ thể, hoàn tất các quy trình, thủ tục theo quy định để trình HĐND xem xét, quyết định tại kỳ họp giữa năm 2018.

Các đề án bao gồm: Đề án sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư; Đề án thực hiện các loại phí, lệ phí; Đề án tăng mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí; Đề án tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra các đề án liên quan đến tăng thuế, huy động vốn đầu tư xã hội, triển khai đường Vành đai 3 sẽ trình HĐND có ý kiến. Thời hạn chậm nhất vào kỳ họp tháng 6/2018.

HĐND cũng yêu cầu UBND TP thực hiện nghiên cứu các đề án, quyết định thuộc thẩm quyền của UBND như: Đề án phân cấp, ủy quyền; Đề án sắp xếp tổ chức các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP; Đề án sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ các cơ chế chính sách đặc thù về tài chính - ngân sách để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của HĐND cũng lưu ý UBND thường xuyên rà soát các quy định khác nhau giữa nghị quyết này với luật, nghị quyết của Quốc hội về cùng một vấn đề. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM thì đề xuất HĐND TP xem xét, quyết định.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/1/2018.


zing.vn