Quảng Bình phân bổ 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả lũ lụt

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Quyết định về việc phân bổ 35 tỷ đồng cho các ngành và địa phương trong tỉnh nhằm khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra trong năm 2016. 

Trong đó, Sở NN&PTNT được phân bổ 1 tỷ đồng để sửa chữa Công trình Đập Cây Mưng tại xã Mai Thủy; Sở Giao thông vận tải được phân bổ 1 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại trên một số tuyến đường tỉnh; các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thành phố Đồng Hới mỗi địa phương được phân bổ 1 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các ngành, địa phương sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn dự phòng của địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.                     

Hồng Lựu