Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI

Ngày 25/5, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Barack Hussein Obama đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với hơn 600 bạn trẻ là thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 1
Tổng thống Barack Hussein Obama với các bạn trẻ thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á tại buổi gặp gỡ, giao lưu. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 2
 Tổng thống Barack Obama giao lưu với thành viên Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 3
Quang cảnh cuộc gặp gỡ, giao lưu. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 4
 Quang cảnh cuộc gặp gỡ, giao lưu. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 5
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 6
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 7
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 8
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 9
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 10
Các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) phát biểu ý kiến tại cuộc gặp gỡ. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 11
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Ông Barack Obama giao lưu với hơn 600 thành viên YSEALI - ảnh 12
(Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)


Vietnam+

Tin liên quan