Ngành khai khoáng tiếp tục gặp nhiều khó khăn

(BĐT) - Báo cáo tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 11 và 11 tháng năm 2017 của Bộ Công Thương cho biết, sản xuất ngành khai khoáng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm 2016. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, chỉ số sản xuất của ngành khai khoáng 11 tháng năm 2017 giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ 2016 giảm 6,3%).

Sản lượng than khai thác không có nhiều biến động. 11 tháng năm 2017, sản lượng than sạch ước đạt 34,84 triệu tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó sản lượng than sạch của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản là 29,6 triệu tấn, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2016. Than xuất khẩu chưa đạt kế hoạch do thị trường thế giới suy giảm; ngoài ra, do xuất khẩu than vào thị trường Trung Quốc bị hạn chế bởi hàng rào kỹ thuật của phía Trung Quốc nên hiện xuất khẩu than vào thị trường này vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Về khai thác quặng apatit, theo thống kê, 11 tháng năm 2017, sản lượng khai thác ước đạt 2,8 triệu tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân giảm là do các đơn vị sản xuất phân bón chứa lân trong nước sản xuất với công suất thấp, trong khi các đơn vị sản xuất phốt pho không tiêu thụ được sản phẩm dẫn đến giảm sản lượng tiêu thụ quặng apatit.

Việt Anh