Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc khoá XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20 - 28/1/2016, đường phố Thủ đô đã bắt đầu khoác lên mình bộ áo mới.
Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 1

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra từ ngày 20-28/1/2016 tại Thủ đô. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 2

Cờ và biểu tượng chào mừng Đại hội Đảng được đặt tại nhiều vườn hoa, thảm cỏ rộng của các tuyến đường lớn. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 3

Sắc màu đèn hoa tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 4

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 5

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 6

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 7

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 8

Cổng chào mừng Đại hội Đảng tại tuyến đường Phạm Hùng, Hà Nội.  Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 9

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 10

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 11

Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 12

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 13

Hoa tươi được chăm sóc chu đáo và tỉ mỉ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 14

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hà Nội rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII - ảnh 15

Ảnh: VGP/Nhật Bắc


chinhphu.vn

Tin liên quan