Dành hơn 600 nghìn m2 cho Nhà máy Nước mặt sông Đuống

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt tổng mặt bằng Nhà máy Nước mặt sông Đuống, tỷ lệ 1/500, công suất 300.000m3/ngày đêm đến 900.000 m3/ngày đêm nằm ngoài khu vực phát triển đô thị, thuộc địa giới hành chính các xã Phù Đổng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm.
Dành hơn 600 nghìn m2 cho Nhà máy Nước mặt sông Đuống

Theo nghiên cứu, tổng mặt bằng Nhà máy nước có diện tích khoảng 615.775m2, trong đó, diện tích đất xây dựng Nhà máy khoảng 516.517 m2. Trong quá trình lập dự án đầu tư, Thành phố cho phép vi chỉnh vị trí và quy mô diện tích các công trình đảm bảo phù hợp theo dây chuyền công nghệ áp dụng được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trần Tuyết