Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu thay đổi tích cực

(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, sau 10 năm chính thức là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2016 đã đạt 350,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với kết quả đạt được của năm 2007.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 năm qua cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, cán cân thương mại hàng hóa đã chuyển từ mức thâm hụt cao trong những năm từ 2006 - 2011 sang mức thặng dư hoặc chỉ thâm hụt nhẹ trong những năm vừa qua.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cũng có những thay đổi theo hướng tích cực; tỷ trọng nông sản, thủy sản, nhiên liệu và khoáng sản đã giảm mạnh, đặc biệt là từ năm 2011 trở lại đây. Cụ thể, tỷ trọng nhóm hàng này đã giảm từ 32% trong năm 2011 xuống chỉ còn 14,5% trong năm 2016.

Sự phát triển về ngoại thương hàng hóa của Việt Nam còn được khẳng định qua Bảng xếp hạng về giao dịch thương mại hàng hóa của Việt Nam qua các năm. Nếu như năm 2006, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lần lượt ở vị trí 50 và 44 trên toàn thế giới, thì đến năm 2015, xuất khẩu đã tăng tới 23 bậc, xếp ở vị trí thứ 27; trong khi nhập khẩu cũng tăng 16 bậc, xếp ở vị trí thứ 28 trong tổng số các nước, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.                                

Mai Phương