Vốn bảo hiểm chảy mạnh vào trái phiếu dài hạn

(BĐT) - Theo số liệu từ Bộ Tài chính,  trong 6 tháng đầu năm các DN bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 431 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ (TPCP) kỳ hạn 20 năm và 6,466  nghìn tỷ đồng TPCP  kỳ hạn 30 năm (lần lượt tương ứng 3,6% và 53,9% kế hoạch phát hành cả năm của Kho bạc Nhà nước). 

Theo ghi nhận của Đấu thầu, từ đầu năm 2015 trở lại đây, gia tăng mua TPCP là xu hướng được các DN bảo hiểm ưu tiên nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính.

Để có nguồn vốn mua TPCP (thực chất là đầu tư trở lại nền kinh tế), các DN bảo hiểm đã tăng mạnh doanh thu phí bảo hiểm với mức tăng 25,9% so với cùng kỳ 2015 đạt 38,613 nghìn tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 17,58 nghìn tỷ đồng (tăng 15%), doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21,033 nghìn tỷ đồng (tăng 36,78%).

Trần Vân