Trung tâm Lưu ký chứng khoán: Nửa năm đạt 64% kế hoạch lợi nhuận

(BĐT) - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, đóng vai trò không thể thay thế trong việc vận hành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cơ quan này đảm nhiệm việc cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký và bù trừ thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường, cấp mã chứng khoán cho các tổ chức phát hành…  Trong giai đoạn 2006 - 2015, VSD đã thực hiện thanh toán giao dịch với tổng giá trị gần 6,8 triệu tỷ đồng. 

Lợi nhuận khả quan

VSD công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2016 với kết quả tương đối khả quan so với cùng kỳ 2015.

Tổng doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ của VSD 6 tháng đầu năm đạt 189 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015. Trong đó, doanh thu phí lưu ký chứng khoán chiếm 53,8% với 101,7 tỷ đồng, gần 30 tỷ đồng đến từ việc thu phí đại lý thanh toán hộ gốc và lãi trái phiếu, tín phiếu, còn lại là các nghiệp vụ khác.

Nửa đầu năm 2016, VSD ghi nhận 19,7 tỷ đồng lãi đầu tư tài chính. VSD có số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng 1.339 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II năm nay. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, VSD chỉ thu về 1,5 tỷ đồng lãi tiền gửi, bằng một nửa so với cùng kỳ 2015.

Kết quả 6 tháng, VSD lãi ròng 111 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2015.

Năm 2016, VSD đặt kế hoạch lợi nhuận 223,6 tỷ đồng trước thuế. Sau nửa năm, cơ quan này đã thực hiện 64% kế hoạch đề ra. Tiền lương bình quân dự kiến của người lao động VSD năm 2016 là 20,5 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng và các phúc lợi khác. Năm 2015, thu nhập bình quân ở cơ quan này đạt 23,9 triệu đồng/tháng.

Tổng tài sản cuối quý II/2016 của VSD đạt 1.641 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn lên tới 1.511 tỷ đồng. Cơ cấu tài sản của cơ quan này tương đối đơn giản, phần lớn là tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng như đã nói ở trên.

Đáng chú ý, tính đến cuối quý II năm nay, VSD có các khoản thu quá hạn thanh toán hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu đối với các công ty chứng khoán. Đáng kể nhất là khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm đối với Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) trị giá 474 triệu đồng.  

Đầu tư dè dặt

Kết quả 6 tháng, VSD lãi ròng 111 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ 2015.
Tính đến cuối quý II năm nay, công trình xây dựng trụ sở VSD tại 112 Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) có giá trị dở dang gần 9 tỷ đồng. VSD cho biết, dự án phải đến năm 2017 mới hoàn thành. Trong thời gian đó, VSD vẫn phải tiếp tục thuê trụ sở làm việc. Tổng vốn đầu tư kế hoạch của VSD trong năm 2016 là 230,3 tỷ đồng, bao gồm cả mua sắm tài sản cố định. Trong đó, riêng dự án xây dựng trụ sở dự kiến “ngốn” khoảng 150 tỷ đồng. Như vậy sau nửa năm, VSD mới chỉ thực hiện một phần rất nhỏ kế hoạch đầu tư dự án xây trụ sở cơ quan.

Trong năm nay, VSD cũng dự kiến hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống bù trừ thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh và các công tác chuẩn bị cho hoạt động bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh. Đây là một sản phẩm mới của thị trường chứng khoán Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, chỉ hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2016, vẫn chưa có sản phẩm chứng khoán phái sinh nào ra đời. Số tiền dự chi cho dự án này là 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến giữa năm 2016, dự án này mới chỉ được rót vốn 604 triệu đồng. 

Đan Nguyên