Tín dụng tăng 6,16% trong 5 tháng

Dư nợ tín dụng tăng ngay từ những tháng đầu năm và được kiểm soát chặt chẽ với các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tín dụng tăng mạnh ngay từ đầu năm 2018. Ảnh:Anh Tú.
Tín dụng tăng mạnh ngay từ đầu năm 2018. Ảnh:Anh Tú.

Tính đến hết tháng 5, dư nợ tín dụng tăng trưởng 6,16% so với cuối năm 2017, theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước tại cuộc họp báo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.

Nhà điều hành cho rằng, tín dụng tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô khi cơ cấu tín dụng đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm sát chặt chẽ tín dụng, nhằm đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất từ đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm. Trong đó, các ngân hàng thương mại Nhà nước và một số ngân hàng thương mại cổ phần đã giảm khoảng 0,5% lãi suất cho vay với các khách hàng tốt.

Hiện tại, lãi suất cho vay phổ biến 6-9% mỗi năm với ngắn hạn, trung và dài hạn là 9-11%. Tuy nhiên, các khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao được vay ngắn hạn với lãi suất chỉ 4-5% một năm.

Bên cạnh đó, theo Ngân hàng Nhà nước, công tác cơ cấu lại các tổ chức tín dụng cũng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các ngân hàng thương mại đã xây dựng xong phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Đến cuối tháng 3/2018, tổng nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng chiếm 2,18% tổng dư nợ. Tính luỹ kế từ 15/8/2017 đến hết tháng 3/2018, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 100.500 tỷ đồng nợ xấu.


VnExpress