Thu hơn 32 nghìn tỷ đồng nợ thuế trong năm 2018

(BĐT) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Thuế công bố, năm 2018, các đơn vị trong ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018.
Tổng số nợ thuế đến cuối năm 2018 là hơn 75,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet
Tổng số nợ thuế đến cuối năm 2018 là hơn 75,8 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (5,7%) so với thời điểm 31/12/2017.

Để tăng cường công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế vào ngân sách nhà nước và hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Xuân Yến