Nợ đóng BHXH hơn 2.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

(BĐT) - Từ đầu năm hết tháng 9 năm 2018, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã tiến hành thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra tại 13.640 đơn vị với tổng số tiền nợ đóng BHXH là 2.088 tỷ đồng.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng số tiền các đơn vị được thanh tra, kiểm tra nợ trước khi có Quyết định thanh tra, kiểm tra là 2.088 tỷ đồng; số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong và sau thời gian thanh tra là 1.127,058 tỷ đồng (tỷ lệ thu hồi nợ là 53,9%).

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, BHXH đã phát hiện có 27.678 lao động thuộc đối tượng phải tham gia, nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) với số tiền phải truy đóng là 79,82 tỷ đồng; 39.021 lao động đóng thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 43,31 tỷ đồng.

Sau khi thanh, kiểm tra, BHXH đã ban hành 631 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt phải thu là 22,23 tỷ đồng, đến nay đã thu được 4,25 tỷ đồng.

Trần Nam

 

Bích Thủy