Kịch bản nào cho cổ phiếu IJC?

(BĐT) - HĐQT Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC - mã chứng khoán IJC) vừa thông qua nghị quyết về việc chốt danh sách để thực hiện hoàn trả vốn góp cho cổ đông, giảm vốn điều lệ Công ty. 
Sau 9 tháng, Becamex IJC chưa thực hiện được một nửa kế hoạch lợi nhuận năm 2016. Ảnh: Lê Tiên
Sau 9 tháng, Becamex IJC chưa thực hiện được một nửa kế hoạch lợi nhuận năm 2016. Ảnh: Lê Tiên

Đây là một sự kiện hi hữu trên thị trường chứng khoán khi một công ty quyết định giảm một nửa vốn điều lệ bằng cách mua lại cổ phiếu từ chính cổ đông của mình. Nghị quyết về việc giảm vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Becamex IJC thông qua giữa tháng 10 vừa qua. 

Chưa từng có tiền lệ

Theo kế hoạch, Becamex IJC sẽ mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 2:1, mức giá 10.000 đồng/CP. Có nghĩa là mỗi cổ đông nắm giữ 2 cổ phiếu IJC sẽ được Công ty hoàn trả phần vốn góp của 1 CP với giá 10.000 đồng. Với kế hoạch này, vốn điều lệ của Becamex IJC sẽ giảm xuống một nửa, từ mức 2.742 tỷ đồng hiện tại xuống còn 1.371 tỷ đồng.

Việc giảm vốn điều lệ theo cách này của Becamex IJC là chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo quy định, Công ty có thể giảm vốn bằng cách mua cổ phiếu quỹ, sau đó hủy bỏ số lượng cổ phiếu quỹ nói trên. Tuy nhiên, tỷ lệ mua cổ phiếu quỹ tối đa cũng chỉ là 30%, thua xa chỉ tiêu 50% mà Becamex IJC muốn thực hiện.

Theo thông tin Becamex IJC gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày giao dịch cuối cùng được hưởng quyền nhận hoàn trả cổ phần từ Công ty là 10/11/2016. Từ 11/11/2016, Công ty sẽ tạm ngừng lưu ký cổ phiếu đến khi hoàn tất các thủ tục hủy đăng ký chứng khoán do giảm vốn điều lệ. Đồng thời, toàn bộ cổ phiếu IJC cũng sẽ được tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 11/11 đến 21/11/2016.

Theo thông tin chúng tôi có được, Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục chưa từng có tiền lệ này và không hề đơn giản. Vì vậy đến nay thông tin về việc chốt quyền vẫn chưa chính thức. 

Trao đổi với Báo Đấu thầu, một chuyên gia cho rằng, việc giảm vốn điều lệ sẽ ngay lập tức làm tăng chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu. Chủ nợ của Công ty sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi quyết định này. Ngoài ra, Becamex IJC dự kiến bán tài sản để lấy tiền trả lại cho cổ đông. Vấn đề này có thể đặt các cơ quan quản lý trước nguy cơ các công ty có thể lợi dụng để tẩu tán tài sản một cách hợp pháp.

Kỳ vọng giá cổ phiếu

Trong riêng quý III/2016, Becamex IJC lãi ròng 66 tỷ đồng, bằng 2,6 lần kết quả cùng kỳ 2015. 9 tháng đầu năm, Công ty lãi ròng 93,2 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.
Thông tin về kế hoạch giảm vốn điều lệ của Becamex IJC đã được công bố từ đầu tháng 3 năm nay. Từ đó, cổ phiếu IJC đã có giai đoạn tăng giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu để ý có thể thấy, mặc dù mức giá mua vào là 10.000 đồng/CP, thì thị giá cổ phiếu IJC trên thị trường trong 1 năm nay vẫn chưa từng chạm ngưỡng 9.000 đồng/CP. Phiên giao dịch 9/11/2016, IJC giảm 0,68%, đóng cửa ở mức giá 8.700 đồng/CP.

Có thể thấy kỳ vọng giá cổ phiếu IJC sau khi Công ty thực hiện hoàn trả cổ phần sẽ sụt giảm, nên mức giá nhà đầu tư sẵn sàng chi trả cho cổ phiếu IJC chỉ ở mức xung quanh 9.000 đồng/CP. Câu chuyện ở đây là, khi mua một khối lượng cổ phiếu với giá 9.000 đồng/CP, thì nhà đầu tư cũng chỉ có thể bán lại một nửa cho Becamex IJC với giá 10.000 đồng/CP. Để hiện thực hóa lợi nhuận, họ phải bán một nửa còn lại với giá thị trường. Chính vì vậy, nhìn mức giá của IJC hiện tại, có thể thấy rằng kỳ vọng giá cổ phiếu IJC sau khi giảm vốn điều lệ sẽ còn xuống thấp hơn hiện tại.

Becamex IJC đã công bố kết quả kinh doanh quý III/2016 với doanh thu đột biến đến từ việc chuyển nhượng cho công ty mẹ Becamex Dự án Xây dựng nhà ở xã hội trị giá 1.274 tỷ đồng. Số tiền này đến cuối quý III vẫn treo dưới dạng khoản nợ phải thu của Becamex IJC với Công ty mẹ. Đó cũng là số tiền mà IJC sẽ thu về để thực  hiện việc hoàn trả cổ phần cho cổ đông nói trên.

Trong riêng quý III/2016, Becamex IJC lãi ròng 66 tỷ đồng, bằng 2,6 lần kết quả cùng kỳ 2015. 9 tháng đầu năm, Công ty lãi ròng 93,2 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phần (EPS) của IJC đạt 330 đồng trong 9 tháng đầu năm. Ngay cả trường hợp vốn điều lệ của IJC giảm một nửa, thì mức EPS tăng gấp đôi, cũng là một kết quả hết sức khiêm tốn. IJC là một nhà thầu có tên tuổi, kỳ vọng của cổ đông Công ty rõ ràng lớn hơn thế. 

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Becamex IJC đã đề ra kế hoạch lợi nhuận cả năm ở mức 193 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Công ty chưa thực hiện được một nửa kế hoạch. Năm 2015, Becamex cũng chỉ đạt 48% kế hoạch lợi nhuận đề ra. Kết quả kinh doanh đi xuống của Becamex IJC mới là điều khiến nhà đầu tư e ngại nhất và là nguyên nhân khiến cổ phiếu IJC chưa thể tăng trưởng mạnh trong tương lai gần.

Đan Nguyên