Hơn 1.000 đại lý thủ tục hải quan đang hoạt động

(BĐT) - Đó là số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan với khoảng 420 đại lý tại TP.HCM, khoảng 210 đại lý tại Hà Nội, khoảng 130 đại lý tại Hải Phòng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Những địa phương chỉ có 1 đại lý làm thủ tục hải quan là: Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Điện Biên, Bình Định...

Về hành lang pháp lý cho hoạt động này, Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo đó, Dự thảo sẽ khắc phục hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan như: một số tổ chức chưa hoạt động đúng vai trò đại lý hải quan, không sử dụng mã nhân viên đại lý, không thông báo cho Tổng cục Hải quan khi có thay đổi thông tin về đại lý hải quan (tên, địa chỉ), hoặc thay đổi nhân viên đại lý hải quan...

 

Hoàng Oanh