Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM nợ lao động gần 40 tỷ đồng

(BĐT) - Lần đầu tiên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP.HCM công bố tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. 

Là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND TP.HCM, nhiệm vụ của Công ty là quản lý, duy tu, cải tạo và xây dựng mới các công trình công cộng. Bên cạnh đó là các dịch vụ khai thác kinh doanh cây, hoa cảnh, hội hoa xuân…

Căn cứ báo cáo tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2016, Công ty lãi gần 2 tỷ đồng sau thuế, trong khi lợi nhuận cùng kỳ 2015 chỉ là 823 triệu đồng. Về doanh thu, 6 tháng đầu năm 2016, Công ty đạt 158 tỷ đồng, tăng 24 tỷ đồng so với cùng kỳ 2015. Doanh thu đạt được sau nửa năm của Công ty tương đương giá trị tổng tài sản cuối quý II (đạt 150 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý II năm nay, Công ty có khoản nợ đối với người lao động gần 40 tỷ đồng. Công ty không công bố thuyết minh chi tiết về khoản mục này.

Tài sản cố định của Công ty đến cuối quý II/2016 chỉ còn 9,2 tỷ đồng trong khi nguyên giá tài sản lên tới 61,4 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã khấu hao gần hết giá trị máy móc thiết bị hiện có. Điều này sẽ tác động tích cực lên hiệu quả hoạt động của Công ty trong tương lai gần.

Đan Nguyên