BHXH chi hơn 200 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2018

(BĐT) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, trong tháng 8/2018, toàn ngành BHXH thực hiện chi BHXH, BHYT, BHTN là 27.995 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng 8/2018 là 201.973 tỷ đồng, đạt 68,61% kế hoạch cả năm.
BHXH Việt Nam chi hơn 200 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2018. Ảnh Internet
BHXH Việt Nam chi hơn 200 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2018. Ảnh Internet

Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 29.920 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 101.822 tỷ đồng, chi từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 5.801 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) là 64.429 tỷ đồng.

Trong tháng, toàn Ngành đã giải quyết 9.135 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 69.193 người hưởng trợ cấp 1 lần; 889.200 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 8 tháng đầu năm đã giải quyết 78.092 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 539.527 người hưởng trợ cấp 1 lần; 6.360.226 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 8/2018, cả nước có khoảng 15,13 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 8 tháng đầu năm có 116 triệu lượt người KCB BHYT.

Cũng trong tháng, BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 90.200 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 4.313 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2018, giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong tháng 8/2018, có 13,97 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 241 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; 11,93 triệu người tham gia BHTN là; 81,76 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,25% dân số. Tổng số tiền thu được trong tháng 8/2018 là 28.932 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8/2018, toàn Ngành thu được 202.917 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch cả năm. Trong đó, thu BHXH là 138.402 tỷ đồng, thu BHTN là 9.881 tỷ đồng, thu BHYT là 54.633 tỷ đồng.

Minh Thông