Tháng 5/2018: Cả nước xử lý vi phạm tốc độ 1.317 xe

(BĐT) - Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong tháng 5/2018, trên toàn quốc có tổng số 182.750 lần xe ô tô vi phạm tốc độ. Luỹ kế đến hết tháng 5/2018, trên cả nước có tổng số 832.078 lần vi phạm tốc độ.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 5/2018, trên toàn quốc đã xử lý vi phạm đối với 1.317 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng 955 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 5 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu 357 xe. Luỹ kế đến hết tháng 5/2018, đã xử lý vi phạm đối với 2.712 phương tiện; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng 2.058 xe; thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải 8 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu 646 xe.

 

Tuấn Dũng