Hà Tĩnh: Vi phạm hành chính gia tăng

(BĐT) - UBND Hà Tĩnh cho biết, tình hình vi phạm hành chính trên địa bàn Tỉnh đang có chiều hướng gia tăng. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm  trên địa bàn Tỉnh cho thấy, số vụ vi phạm hành chính là 25.727 vụ, cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng ban hành 25.637 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền phạt thu được là hơn 13,6 tỷ đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là hơn 1,2 tỷ đồng. Xây dựng, tài nguyên và khoáng sản, sản xuất hàng hóa là những lĩnh vực chiếm tỷ lệ vi phạm cao, chỉ đứng sau lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Bích Khánh