Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật đê điều ở huyện Hoài Đức

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3471/VP-KT đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Hoài Đức.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Trong đó cho biết, tại khu vực bãi sông, tương ứng K5+100 đê tả Đáy, cách chân đê thượng lưu khoảng 2.500m, một người dân xã Dương Liễu, đang tổ chức xây dựng cầu qua sông Đáy khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Hành vi trên đã vi phạm Khoản 10 Điều 7 của Luật Đê điều; Khoản 4, Điều 12 của Luật Phòng, chống thiên tai; làm cản trở trực tiếp đến dòng chảy, thoát lũ sông Đáy, mất an toàn cho bản thân công trình, cũng như mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông, nhất là vào mùa lũ.

Về việc này, Hạt Quản lý đê Hoài Đức đã thiết lập hồ sơ vi phạm ngày 23/1/2017, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Dương Liễu, UBND huyện Hoài Đức xử lý; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND huyện Hoài Đức xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, qua theo dõi giám sát chủ vi phạm vẫn đang tiếp tục tiến hành xây dựng, hoàn thiện cầu và chưa được các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tại khu vực bãi sông Đáy, tương ứng K17+010 đến K19+800 đê tả Đáy, cách chân đê thượng lưu khoảng 300m đến 450m, một số hộ dân đã tự ý đổ đất ra lòng sông, bãi sông, khối lượng hiện trạng bãi đổ rất lớn.

Các hành vi này đã vi phạm Khoản 7, 10 Điều 7 của Luật Đê điều và Khoản 4 Điều 12 của Luật Phòng, chống thiên tai, làm cản trở trực tiếp đến dòng chảy, thoát lũ sông Đáy. Hạt Quản lý đê Hoài Đức đã thiết lập các hồ sơ vi phạm ngày 21/3/2017, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND xã Đông La, UBND huyện Hoài Đức xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, qua theo dõi các hành vi vi phạm trên chưa được cấp có thẩm quyền xử lý.

Để đảm bảo thoát lũ sông Đáy, an toàn đê điều, thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội báo cáo và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND huyện Hoài Đức kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm trên theo quy định của pháp luật.

Về việc trên, UBND thành phố giao UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo kiểm tra ngay, tổ chức xử lý kiên quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo, báo cáo UBND thành phố.


Reatimes.vn