Trượt thầu một cách khiên cưỡng?

(BĐT) - Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên (Ban QLDA) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk S’nghé và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực xã Tân Lập; Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang (Kon Tum).
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Internet)

Điều đặc biệt là trong kết quả lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu được Ban QLDA công bố cùng lúc thì Công ty TNHH Thanh Bình I vừa trúng ở gói thầu này (tham gia với tư cách thành viên liên danh) nhưng lại trượt ở gói thầu kia với lý do trượt thầu khá khiên cưỡng.

Cụ thể, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu KT02-XL04: “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk S’nghé và đường quản lý vận hành” thuộc Tiểu dự án nêu trên, Ban QLDA cho biết: “Liên danh Công ty TNHH Bắc Phương và Công ty TNHH Thanh Bình I đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 10,461 tỷ đồng (bao gồm cả dự phòng và bảo hiểm công trình)”. Gói thầu KT02 -XL04 lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và ngân sách tỉnh. Phạm vi công việc của Gói thầu KT02 –XL04 là thi công xây dựng cụm đầu mối và kênh mương, các công trình trên kênh và đường quản lý vận hành thủy lợi Đăk S’nghé. Thời gian thi công theo hợp đồng là 450 ngày.

Có 4 nhà thầu đã tham gia nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu KT02 -XL04 với giá dự thầu cụ thể là: Liên danh Công ty TNHH Bắc Phương và Công ty TNHH Thanh Bình I là hơn 10,461 tỷ đồng; Công ty TNHH Tân Bình là hơn 10,539 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Khánh Thịnh là hơn 11,363 tỷ đồng; Công ty TNHH Lộc Thiên là hơn 11,991 tỷ đồng.

Về kết quả đánh giá HSDT Gói thầu KT02 -XL04, giá đánh giá của từng HSDT như sau: Công ty TNHH Tân Bình (chưa có dự phòng) là hơn 9,581 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng Khánh Thịnh là hơn 9,979 tỷ đồng; Công ty TNHH Lộc Thiên là 10,372 tỷ đồng; Liên danh Công ty TNHH Bắc Phương và Công ty TNHH Thanh Bình I là hơn 9,510 tỷ đồng.

Tại Gói thầu KT03-XL06: “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang” thuộc Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Đam và hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất khu vực Kon Vang, nhà thầu Công ty TNHH Thanh Bình I cũng tham dự thầu. Điều đặc biệt là nhà thầu này đã bị loại vì không đáp ứng căn bản với các điều khoản và các điều kiện của HSMT. Cụ thể là thời gian hiệu lực bảo đảm dự thầu (180 ngày) nhỏ hơn yêu cầu của HSMT (210 ngày).

Tham dự thầu Gói thầu KT03-XL06 gồm có 4 nhà thầu, với giá dự thầu như sau: Công ty TNHH Tân Bình là hơn 9,339 tỷ đồng; Công ty TNHH Thanh Bình I là hơn 9,433 tỷ đồng; Công ty TNHH Chánh Tài là hơn 9,369 tỷ đồng và Công ty TNHH Nhật Á Châu là hơn 9,460 tỷ đồng. Kết quả là nhà thầu Công ty TNHH Tân Bình đã trúng thầu, với giá trúng thầu hơn 9,339 tỷ đồng (bao gồm cả dự phòng và bảo hiểm công trình).         

Trung Hiếu