Dự án hạ tầng du lịch Năm Căn chọn nhà thầu 9 gói trong quý IV

(BĐT) - Theo Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông Cà Mau, Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Điểm du lịch đất mũi thuộc Khu du lịch quốc gia Năm Căn sẽ lựa chọn nhà thầu cho 9 gói thầu trong quý IV/2016.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các gói thầu này bao gồm: Gói thầu Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom mìn, vật nổ toàn dự án; Gói thầu Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ toàn dự án; Gói thầu Khảo sát địa chất, lập TKBVTC-DT xây dựng công trình; Gói thầu Khảo sát địa hình, lập TKBVTC-DT xây dựng công trình; Gói thầu Giám sát khảo sát địa hình, địa chất, lập TKBVTC-DT xây dựng công trình; Gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Gói thầu Trồng rừng thay thế; Gói thầu Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu Cắm mốc quy hoạch.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, chỉ duy nhất Gói thầu Giám sát khảo sát địa hình, địa chất, lập TKBVTC-DT xây dựng công trình được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Đối với các gói thầu còn lại, 5 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và 1 gói thầu áp dụng hình thức tự thực hiện trong nước.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 119,888 tỷ đồng.

Bích Thủy