Chọn nhà thầu hoàn thiện hạ tầng Khu phần mềm Quang Trung

(BĐT) - Trong quý II và quý III/2017, Công ty TNHH MTV Phát triển công viên phần mềm Quang Trung sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án Hoàn thiện hạ tầng Khu công viên phần mềm Quang Trung.

Theo kế hoạch, 2 gói thầu sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II là: Bảo hiểm công trình và Cung cấp thiết bị (cung cấp và lắp đặt hạ tầng mạng công cộng và kiểm soát an ninh và hệ thống quản lý, kiểm soát nước thải). Gói thầu Tư vấn kiểm toán sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý III/2017.

Dự án Hoàn thiện hạ tầng Khu công viên phần mềm Quang Trung bao gồm 14 gói thầu, có tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng.                 

Bích Thủy