Bộ Y tế phản pháo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam việc thanh toán thuốc trúng thầu

(BĐT) - Bộ Y tế vừa có Công văn số 4975/BYT-QLD gửi Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.
Bộ Y tế gửi công văn vừa trả lời BHXH về việc thanh toán BHYT đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi. Ảnh minh họa: Internet
Bộ Y tế gửi công văn vừa trả lời BHXH về việc thanh toán BHYT đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi. Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục thanh toán cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các thuốc đã trúng thầu, đã sử dụng với đúng chỉ định tại tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc trước ngày cập nhật thông tin theo lộ trình do Bộ Y tế hướng dẫn tại Công văn số 22098/QLD-ĐK ngày 26/12/2017 để có thời gian chuyển tiếp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện (việc hướng dẫn thanh toán tiền thuốc như Công văn số 342/BHXH‑DVT của BHXH Việt Nam không thống nhất với lộ trình đã được Bộ Y tế hướng dẫn sẽ gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị BHXH Việt Nam trao đổi, thống nhất trước khi ra các văn bản thông báo, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chuyên môn, để tránh gây khó khăn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: truy thu các chi phí đã thanh toán, dừng thanh toán thuốc đã trúng thầu, dừng cung ứng thuốc đang tiến hành cung ứng theo kết quả thầu, thương thảo giảm giá theo giá trúng thầu trung bình… và đảm bảo các hướng dẫn phù hợp với các quy định hiện hành liên quan, chức năng nhiệm vụ và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Y tế, các thuốc được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành đều đã được đánh giá về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Trong quá trình lưu hành thuốc, Bộ Y tế thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin liên quan đến an toàn, hiệu quả của thuốc để phù hợp các hướng dẫn về chuyên môn và các thông báo cập nhật của cơ quan quản lý dược các nước. Việc cập nhật, bổ sung này nhằm hòa hợp với các quy chuẩn quốc tế để bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả hơn, không có nghĩa các thuốc trước khi cập nhật cần phải rút giấy đăng ký lưu hành hoặc không được lưu hành trừ các trường hợp rút giấy đăng ký lưu hành hoặc đình chỉ lưu hành theo quy định tại Luật Dược.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 342/BHXH‑DVT chỉ đạo ngành BHXH thông báo đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện thanh toán thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo chỉ định nêu tại Công văn số 22098/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược (yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc trong vòng 03 tháng kể từ ngày ký công văn thực hiện việc cập nhật cách ghi chỉ định của thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi trên nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo hướng dẫn trong chuyên luận Alphachymotrypsin của Dược thư Quốc gia năm 2015). Sau khi BHXH Việt Nam có văn bản nêu trên, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các doanh nghiệp đã gửi văn bản kiến nghị tới Bộ Y tế đề nghị giải quyết vướng mắc trong thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi do thuốc chứa Alphachymotrypsin đã trúng thầu tại nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã và đang được sử dụng cho người bệnh phù hợp với chỉ định của tờ hướng dẫn sử dụng kèm theo.

Minh Thông