Từ 0 giờ ngày 22/7, Hà Nội sẽ tổ chức cách ly tập trung tại các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đối với toàn bộ người về từ các địa phương có dịch đang thực hiện giãn cách xã hội.
Từ 22/7, Hà Nội cách ly tập trung người về từ địa phương giãn cách ảnh 1