(BĐT) - Kết quả giải trình từ gene các mẫu bệnh Covid-19 được công bố sáng 19/5 cho thấy, có 29 mẫu thuộc biến thể B.1.617.2 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Ấn Độ); 2 mẫu thuộc biến chủng của Anh.
[Infographic] Biến thể Covid-19 hoành hành tại Bắc Giang, Bắc Ninh nguy hiểm ra sao? ảnh 1

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)