Những nhà thầu quen của Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bình Định

(BĐT) - Theo số liệu khảo sát của Báo Đấu thầu, trong vòng 3 năm gần đây, 5 nhà thầu (Tấn Thành - Hiếu Ngọc - Yến Tùng - Nhật Minh - Tân Lập) đã trúng tổng cộng 25 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định làm Bên mời thầu. Trong đó, có nhiều gói thầu mà ở đó các nhà thầu đã liên danh với nhau tạo nên “ê kíp” hết sức chặt chẽ.