Trần Trân - Thanh Tuấn - Minh Anh và cuộc đua tại gói thầu 265 tỷ đồng

(BĐT) - Có 9 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu nhưng đến phút cuối chỉ còn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu số 14 (xây lắp) thuộc Dự án Xây dựng 4 đoạn đê bao xung yếu bờ tả sông Sài Gòn bao gồm: Công ty TNHH MTV Trần Trân (gọi tắt làTrần Trân), Công ty TNHH Xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn (gọi tắt là Thanh Tuấn) và Công ty CP Xây dựng Minh Anh (gọi tắt là Minh Anh) . Dưới đây là lịch sử trúng thầu của 3nhà thầu này.
Trần Trân - Thanh Tuấn - Minh Anh và cuộc đua tại gói thầu 265 tỷ đồng - ảnh 1

Tin liên quan