#Thanh Tuấn
Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh (Bình Định) có tổng mức đầu tư 145 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp chính. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Đấu thầu tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Định: Cạnh tranh thấp, giảm giá tượng trưng

(BĐT) - Ba trong số 4 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh do Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định làm bên mời thầu đã chọn được nhà thầu. Các kết quả lựa chọn nhà thầu đều ghi nhận tính cạnh tranh thấp, giảm giá mang tính tượng trưng.
Trần Trân - Thanh Tuấn - Minh Anh và cuộc đua tại gói thầu 265 tỷ đồng

Trần Trân - Thanh Tuấn - Minh Anh và cuộc đua tại gói thầu 265 tỷ đồng INFOGRAPHIC

(BĐT) - Có 9 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu nhưng đến phút cuối chỉ còn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu số 14 (xây lắp) thuộc Dự án Xây dựng 4 đoạn đê bao xung yếu bờ tả sông Sài Gòn bao gồm: Công ty TNHH MTV Trần Trân (gọi tắt làTrần Trân), Công ty TNHH Xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn (gọi tắt là Thanh Tuấn) và Công ty CP Xây dựng Minh Anh (gọi tắt là Minh Anh) . Dưới đây là lịch sử trúng thầu của 3nhà thầu này.

Kết nối đầu tư