VietinBank phát hành trái phiếu 4000 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018 với số lượng đăng ký chào bán là 400.000 trái phiếu, tương đương 4.000 tỷ đồng./.