(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu hành chính - Đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, Công ty CP May - Diêm Sài Gòn trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá và Khu A thị trấn Đồng Đăng. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 813,121 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 36 tháng.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng, hình thành khu hành chính và đô thị thị trấn Đồng Đăng theo tiêu chuẩn đô thị loại IV, kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực phụ cận, phát triển khu hành chính - đô thị theo hướng bền vững, hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của chính quyền đô thị, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ đồng bộ phù hợp với xu thế đô thị hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.