(BĐT) - Tính đến ngày 30/11/2018, UBND tỉnh Cao Bằng có 22 dự án, công trình đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án nhưng chưa thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là 306,57 ha; 3 dự án, công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không sử dụng đất; 5 công trình, dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm tiến độ sử dụng đất.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các dự án, công trình đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất nhưng chưa thực hiện, toàn Tỉnh hiện có 7 công trình, dự án đã hủy bỏ quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất; 10 dự án, công trình đã điều chỉnh mục đích, tiến độ thực hiện theo quy định của Luật Đất đai; 5 dự án, công trình tiếp tục triển khai thực hiện quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất.

Đối với các dự án, công trình không sử dụng hoặc chậm tiến độ hoàn thành đầu tư đưa đất vào sử dụng, qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 9 dự án, công trình có vi phạm với diện tích đất là 1.870,31 ha; 7 dự án, công trình bị thu hồi với tổng diện tích đất bị thu hồi là 8,1 ha.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, nguyên nhân của sự chậm trễ nêu trên là do một số dự án, công trình phải điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nhiều lần do thay đổi về đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây thắc mắc cho người dân trong vùng dự án; thiếu kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng; một số chủ sử dụng đất chưa nhận tiền bồi thường hoặc chưa bàn giao mặt bằng; thiếu quỹ đất để xây dựng khu tái định cư cho từng dự án.