(BĐT) - Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố ngày 28/10 cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 10 tháng năm 2020 ước đạt 439,32 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Việt Nam ước tính xuất siêu 18,22 tỷ USD trong 10 tháng năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Việt Nam ước tính xuất siêu 18,22 tỷ USD trong 10 tháng năm 2020. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 228,77 tỷ USD, tăng 4,2% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 10 tháng năm 2020 ước tính thặng dư 18,22 tỷ USD.

Trong tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 50,7 tỷ USD, giảm 1,3% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26,2 tỷ USD, giảm 3,5% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 24,5 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 10/2020 ước tính thặng dư 1,7 tỷ USD.

Trong 10 tháng qua, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dầu thô và quặng các loại. Cụ thể, lượng dầu thô xuất khẩu ước đạt 4.341 nghìn tấn với trị giá là 1.447 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và giảm 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019; quặng xuất khẩu đạt 2.767 nghìn tấn, trị giá 188 triệu USD, ước tính tăng 10% về lượng và giảm 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Về nhập khẩu, các mặt hàng có kim ngạch lớn trong 10 tháng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, dầu thô, xăng dầu các loại. Đáng chú ý, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá nhập khẩu ước đạt 51,28 tỷ USD, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2019.