(BĐT) - Nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương chia sẻ về vai trò của công tác đấu thầu trong phát triển kinh tế - xã hội.
Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương

Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu Nguyễn Đăng Trương

Công tác đấu thầu tại Việt Nam đã trải qua hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó có 10 năm thi hành Luật Đấu thầu (từ 2006). Thông qua đấu thầu, nền kinh tế được thúc đẩy phát triển theo hướng ngày càng công khai, minh bạch và hiệu quả. Các hoạt động kinh tế được kích thích phát triển. Các chủ đầu tư lựa chọn được những nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện các dự án, gói thầu, tạo nên những công trình làm thay đổi diện mạo kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó là động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu được nâng cao năng lực chuyên môn, có thêm kiến thức và kinh nghiệm, trở thành những người tiêu dùng ngày càng thông thái hơn, giúp mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trong quá trình chi tiêu công. Các doanh nghiệp, nhà thầu được cọ xát, nâng cao năng lực cạnh tranh, từ cạnh tranh trong nước sẽ lớn mạnh và dần tự tin bước vào hội nhập.

Quy định về đấu thầu của Việt Nam được xây dựng cơ bản phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của nhà tài trợ, trong đó đặc biệt là đáp ứng yêu cầu về tính công khai, minh bạch, đã góp phần làm tăng uy tín và tạo niềm tin cho các nhà tài trợ đối với Việt Nam, là cơ sở để thu hút và giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. Theo đó, các nhà tài trợ như WB, ADB, JICA… đã tăng cường hỗ trợ Việt Nam cả về vật chất và tư vấn pháp luật, đóng góp quan trọng cho quá trình cải cách, đổi mới ở nước ta.

Bên cạnh những mặt đạt được, qua công tác kiểm tra cho thấy trong thời gian qua, quá trình tổ chức đấu thầu tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế, bất cập như: chưa đăng tải đầy đủ thông tin trong đấu thầu theo quy định; hồ sơ mời thầu còn có những quy định chưa chính xác, không tuân thủ pháp luật, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu… Thực tế này đòi hỏi phải chấn chỉnh để hoàn thiện hơn nữa công tác đấu thầu trong thời gian tới.

Bước sang năm 2016, nền kinh tế nước ta bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Đảng và Nhà nước đang chủ trương thúc đẩy toàn diện công cuộc đổi mới, theo đó, công tác đấu thầu trong thời gian tới sẽ được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đạt được của công tác đấu thầu giai đoạn trước đây, chủ động và phản ứng linh hoạt trong bối cảnh hội nhập, mở cửa thị trường mua sắm công.

Với mục tiêu như vậy, công việc trong năm 2016 và các năm tới là sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thiện chính sách đấu thầu sử dụng nguồn vốn nhà nước phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Trong đó, thực hiện tái cơ cấu đầu tư công theo hướng duy trì tỷ trọng đầu tư công truyền thống ở mức hợp lý, khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi, minh bạch nhằm thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) vào phát triển kết cấu hạ tầng trên cơ sở cạnh tranh, từng bước nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính dẫn dắt của các hoạt động đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực và của nền kinh tế.

Trong năm 2016, cùng với việc tiếp tục soạn thảo, trình ban hành các quy định chi tiết về đấu thầu để tạo nên một hệ thống chính sách hoàn chỉnh, sẽ triển khai trên phạm vi cả nước đấu thầu qua mạng, tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu; thắt chặt công tác quản lý sau đấu thầu; rà soát các quy định trong nước để điều chỉnh phù hợp với các định chế thương mại trong hợp tác quốc tế, đáp ứng yêu cầu của hội nhập; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật về đấu thầu,... góp phần thiết thực vào việc xây dựng nền kinh tế công khai, minh bạch.

Nhân dịp đón Xuân Bính Thân 2016, thông qua Báo Đấu thầu, thay mặt Cục Quản lý đấu thầu, tôi xin gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu cùng toàn thể bạn đọc lời chúc mừng năm mới mạnh khoẻ, thành công, phát huy nội lực, thắt chặt tình đoàn kết, cùng chung tay xây dựng môi trường mua sắm công minh bạch, hiệu quả!