(BĐT) - Ngày 1/6, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tại Dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) có tổng doanh thu năm 2020 không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 10 người (thuộc nhóm DN siêu nhỏ); DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2020 không quá 100 người (thuộc nhóm DN nhỏ).

Thẩm tra đề nghị của Chính phủ, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề nghị giảm số thuế phải nộp và chỉ áp dụng hai tiêu chí xác định là doanh thu kết hợp với tiêu chí về lao động để thực hiện chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các đối tượng này.

Kết luận một số nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết giảm thuế thu nhập DN phải nộp của năm 2020 đối với một số doanh nghiệp, tuy nhiên cần sửa lại tên gọi và phạm vi của Nghị quyết, lấy tiêu chí về doanh thu và lao động làm căn cứ để giảm.

Đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh Tờ trình, Ủy ban Tài chính - Ngân sách hoàn thành báo cáo thẩm tra để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và trình Quốc hội biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9 này theo trình tự một kỳ họp.