(BĐT) - Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại Nghĩa vừa trúng Gói thầu Thuê vận chuyển CNG năm 2019 của Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (PVGas South) - Chi nhánh Đồng Nai (Chủ đầu tư).
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp, với giá trúng thầu là 79,105 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Theo một cán bộ phụ trách đấu thầu của PVGas South - Chi nhánh Đồng Nai, gói thầu nêu trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu, thực hiện theo quy chế riêng của Công ty, nhưng Chủ đầu tư vẫn đăng tải công khai để minh bạch thông tin. Trước đó, Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại Nghĩa từng trúng Gói thầu Thuê vận chuyển CNG năm 2018 của chủ đầu tư nêu trên theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Giá trúng thầu là 47,959 tỷ đồng.

Ngoài ra, vị cán bộ này còn cho biết, đây chỉ là 2 trong số nhiều gói thầu mà Doanh nghiệp tư nhân Thành Đại Nghĩa từng trúng thầu tại PVGas South - Chi nhánh Đồng Nai.

Ngoài PVGas South - Chi nhánh Đồng Nai, trong 3 năm gần đây, Thành Đại Nghĩa còn được công bố trúng 7 gói thầu của Công ty CP CNC Việt Nam. Giá trúng thầu là từ khoảng 8 tỷ đồng đến trên 18 tỷ đồng.