(BĐT) - Công ty TNHH Xây dựng và Điện nước Tấn An (có địa chỉ tại Phú Yên) liên tiếp có văn bản kiến nghị về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu mà đơn vị tham dự tại huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận). Tại 2 gói thầu này, Công ty đều bị đánh giá không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm do không có tài liệu đính kèm để đánh giá.
Tại sao 2 gói thầu xây lắp tại huyện Bác Ái (Ninh Thuận) bị kiến nghị kéo dài?

Cụ thể, Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Bình và Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình nâng cấp sân vườn và xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phước Bình C do UBND xã Phước Bình làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Đơn vị lập hồ sơ yêu cầu (HSYC), đánh giá hồ sơ đề xuất (HSĐX) là Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận.

Trong đó, Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình nâng cấp sân vườn và xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phước Bình C có 3 nhà thầu tham dự gồm: Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Hoài Bảo tại Ninh Sơn, Công ty TNHH Xây dựng và Điện nước Tấn An và Công ty TNHH Duy Phương. Tại gói thầu này, cả 3 nhà thầu đều bị loại dẫn tới hủy thầu, đấu thầu lại.

Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Phước Bình có 4 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH Xây dựng và Điện nước Tấn An (giá dự thầu 541.630.763 đồng); Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hải Vân (giá dự thầu 595.060.813 đồng), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hải Hòa (giá dự thầu 567.904.608 đồng); Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sơn Trà NT (giá dự thầu 649.839.675 đồng). Tại gói thầu này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Sơn Trà NT được công bố trúng thầu.

Theo Công ty TNHH Xây dựng và Điện nước Tấn An, HSĐX của Công ty có kê khai 3 nhân sự chủ chốt theo đúng yêu cầu tại HSYC với các thông tin cụ thể như vị trí công việc, tên, tuổi, trình độ, số năm kinh nghiệm, điện thoại liên hệ. “Các nhân sự này đều đáp ứng yêu cầu của HSYC. Tuy nhiên, Bên mời thầu đã đánh giá chưa đầy đủ, không tiến hành làm rõ, dẫn tới HSĐX của Nhà thầu bị loại, dù tại cả 2 gói thầu, Nhà thầu đều cố gắng tham dự với giá cạnh tranh nhất”, đại diện Nhà thầu cho biết.

Trong khi đó, tại văn bản trả lời Nhà thầu, Công ty TNHH Đồng Lợi NinhThuận (đơn vị tư vấn) khẳng định, các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, Webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không có trường khai báo kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan của nhân sự chủ chốt, nên đơn vị tư vấn không có cơ sở để đánh giá. Mặt khác, trong tài liệu kèm theo HSĐX của Nhà thầu cũng không có bảng kê khai kinh nghiệm chuyên môn và quản lý có liên quan của nhân sự, nên đơn vị tư vấn không có căn cứ để đánh giá về nhân sự chủ chốt theo yêu cầu của HSYC.

Đơn vị tư vấn cũng chia sẻ thêm, tại Gói thầu số 04 Thi công xây lắp công trình nâng cấp sân vườn và xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Phước Bình C, sau khi đấu thầu lại, Công ty TNHH Xây dựng và Điện nước Tấn An đã khắc phục được sơ suất ban đầu, đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt, từ đó có cơ sở để tư vấn đánh giá.

Theo chuyên gia của Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia, trên Webform của Hệ thống, tại hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn không có trường khai báo kinh nghiệm chuyên môn và quản lý của nhân sự. "Tuy nhiên, việc đơn vị tư vấn vội vàng đánh giá HSĐX không đáp ứng yêu cầu cũng là chưa đúng với quy định. Không có trường khai báo kinh nghiệm, và nhà thầu quên không đính kèm file chứng minh kinh nghiệm nhân sự nhưng nhà thầu đã kê khai danh sách này. Do đó, nếu làm đúng chức năng, đơn vị tư vấn cần thực hiện làm rõ, yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự, đảm bảo không làm thay đổi bản chất của HSĐX, khớp với danh sách đã kê khai trước đó. Đây mới là cách tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng, đủ, lựa chọn được đơn vị đáp ứng yêu cầu, có giá cạnh tranh, tốt cho ngân sách”, vị chuyên gia nhận xét.