“Siết tín dụng bất động sản sẽ tác động xấu đến cả nền kinh tế”

Nếu nội dung của Thông tư 36/2014/TT – NHNN bị sửa đổi theo như dự thảo thì không chỉ thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực mà các ngành có liên quan, tăng trưởng chung của nền kinh tế cũng bị giảm sút nghiêm trọng, VnRea kiến nghị.
Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.
Ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam.

Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VnRea) vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) góp ý về Dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 36) với các quy định siết chặt hơn hoạt động tín dụng cho vay trung và dài hạn.

Trong đó, dự thảo sửa đổi Thông tư 36 dự kiến giảm mạnh trần sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn từ mức 60% hiện nay xuống còn 40% và nâng hệ số rủi ro của các khoản phải đòi trong cho vay bất động sản từ mức 150% hiện nay lên mức 250%.

Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch VnRea cho rằng, điều này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản mà còn tác động xấu đến nhiều thị trường khác có liên quan và tác động xấu đến cả nền kinh tế.

Do đó, VnRea kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chưa điều chỉnh Thông tư 36/2014/TT – NHNN trong giai đoạn hiện nay.

Theo VnRea, thứ nhất, thị trường bất động sản hiện nay đang phát triển theo xu hướng tốt, bền vững và đang có đóp góp tích cực cho sự phát triển chung của nền kinh tế, góp phần thực hiện an sinh xã hội, ổn định xã hội.

Điều này thể hiện ở các giao dịch của thị trường trong năm 2015 đã tăng đều đặn, người mua nhà chủ yếu sử dụng để ở, hàng tồn kho giảm mạnh, nợ xấu giảm về mức kỳ vọng.Giá bất động sản ở mức ổn định, nhiều dự án đắp chiếu nhiều năm đã khởi động trở lại và có thanh khoản tốt.

Thứ hai, thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay đang được quản lý khá hiệu quả do rút kinh nghiệm từ các bài học trong quá khứ. Việc kiểm soát năng lực các doanh nghiệp bất động sản tốt hơn thông qua Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi với quy định nâng cao vốn pháp định của doanh nghiệp bất động sản từ mức 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.

Số lượng các doanh nghiệp lớn, có tính dẫn hướng thị trường đã xuất hiện ngày càng nhiều, tính chuyên nghiệp được nâng lên cao và các dự án thực sự hiệu quả.

Thứ ba, về dư nợ tín dụng bất động sản trong tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế đang ở mức hợp lý, khoảng 360 nghìn tỷ đến 380 nghìn tỷ trên tổng dư nợ toàn hệ thống ngân hàng là 4 triệu tỷ đồng. Như vậy, tổng dư nợ tín dụng bất động sản khoảng dưới 10% trong khi đó, mức thông thường cần phải áp dụng các biện pháp hạn chế là khoảng 15%.

Thứ tư, nhu cầu về nhà ở tại Việt Nam, đặc biệt là tại các đô thị còn rất cao, nhiều dự án vừa mới bắt đầu được hồi phục lại, ở nhiều địa phương, thị trường bất động sản còn khó khăn nhiều.

Với tốc độ đô thị hóa ở nước ta thuộc loại cao gần nhất khu vực với khoảng 35%, diện tích nhà ở bình quân đầu người vẫn còn thấp, nên tiềm năng của thị trường còn rất lớn.

Trong khi đó, kênh vốn chủ yếu cho thị trường bất động sản hiện nay là tín dụng ngân hàng. Khi hệ thống chính sách để phát triển các quỹ đầu tư bất động sản còn chưa có hiệu quả thì mọi động thái của Ngân hàng đối với tín dụng cho bất động sản sẽ mang tính dẫn hướng quan trọng cho toàn thể thị trường.

VnRea nhấn mạnh, nếu nội dung của Thông tư 36/2014/TT – NHNN bị sửa đổi theo như dự thảo thì không chỉ thị trường bất động sản sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực mà các ngành có liên quan, và sự phát triển, tăng trường chung của nền kinh tế cùng bị giàm sút nghiêm trọng.

Chuyên đề