(BĐT) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, chậm nhất là ngày 15/5/2020, sẽ hoàn thành việc áp giá đền bù giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên Dự án Sân bay Long Thành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện nay, trong tổng số 1.028 hộ dân được kiểm đếm trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng (khu vực 1,8 nghìn ha) của huyện Long Thành đã có 717 hộ hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường và đã áp giá cho 400 hộ dân. UBND huyện Long Thành đã lập bảng tổng hợp danh sách làm cơ sở cho Hội đồng đền bù thực hiện áp giá đền bù theo quy định của pháp luật. Đối với khu vực còn lại, Huyện cũng triển khai đo đạc, kiểm đếm và chuẩn bị áp giá đền bù.

Đối với đất các cơ quan, tổ chức, đến nay Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành 99% công tác đền bù đối với diện tích đất cần thu hồi để xây dựng 2 khu tái định cư.